REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY AKTYWNEJ WASILKÓW

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie gościł w dniach od 4 pażdziernika do 6 października br. uczestników Regionalnego Spotkania Młodzieży Aktywnej. Przedsięwzięcie miało na celu integrację młodzieży aktywnej z kilku regionów Polski oraz motywowanie jej do dalszego działania w samorządach jednostek OHP. Pierwszy dzień, po uroczystym przywitaniu gości, rozpoczął się grami i zabawami, które szybko zintegrowały przybyłą młodzież. Elementem […]

Read more

Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży Aktywnej OHP w Mrągowie

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie w dniach od 20 do 22 września odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży Aktywnej. W pierwszym dniu, po uroczystym przywitaniu gości, spisano wspólnie z młodzieżą kontrakt, który obowiązywał przez trzy dni ich pobytu. Kolejnym punktem programu była gra terenowa, która okazała się świetną zabawą. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup ,otrzymali mapy miasta […]

Read more

Warsztaty profilaktyczne dla uczestników oraz szkolenie kadry pedagogicznej.

W CKiW OHP w Gołdapi odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży pt.: „AIDS a HIV” oraz szkolenie kadry pedagogicznej pt.: „ Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje”. Jest to kolejny cykl szkoleń przeprowadzony przez Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog. Zarówno warsztaty dla uczestników jak i szkolenie kadry wpisują się w jeden z głównych priorytetów wychowawczych […]

Read more

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

„Bezpieczny na drodze w szkole i w domu”. – pod takim hasłem odbyły się zajęcia w CKiW OHP w Gołdapi z funkcjonariuszami Policji asp. szt. Martą Andruczyk oraz st. sierż. Joanną Niewińską. Zajęcia odbyły się w ramach podpisanego porozumienia. Pogadanka dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa młodzieży. Uczestników zapoznano z zasadami bezpiecznego zachowania się pieszego na drodze oraz z zasadami ruchu drogowego, […]

Read more

„My little homeland”

W kolejnych dniach młodzież z Malty, Słowacji i Polski odwiedziła  Zajazd pod Piękną Górą  w Konikowie, gdzie skorzystali z kręgielni, parku linowego oraz kolejki krzesełkowej. Byli też w kawiarni obrotowej na szczycie Pięknej Góry. Pływali Katamaran po Jeziorze Gołdap, odpoczywali w grocie solnej  i na  tężniach. Codziennie rano ćwiczyli na urządzeniach w  siłowni zewnętrznej. Spotkali się z władzami  Gminy Gołdap […]

Read more

„My little homeland”

W dniu 04 lipca 2019 r. rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie młodzieży z Malty, Polski i Słowacji, zorganizowane dzięki funduszom z programu Unii Europejskiej  Erasmus+, przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi. Pierwszego dnia młodzież poznawała się i pokonywała bariery językowe. Prezentowała swoje zainteresowania i ciekawostki z życia. Uczestnicy projektu podzielili się na grupy, w których była młodzież z różnych państw. […]

Read more

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział uczestnicy  klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz III kl. gimnazjum. wraz z kadrą pedagogiczną. Atmosfera uroczystości była podniosła i zarazem wesoła – uczniowie doczekali się upragnionego i zasłużonego letniego wypoczynku. Wszystkim naszym uczestnikom życzymy udanych wakacji; absolwentom – powodzenia na nowej […]

Read more

Ogólnopolskie Zawody Sportowe OHP

W dniach 10 – 13.06.2019r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowe Ochotniczych Hufców Pracy. Na starcie zameldowały się 23 zespoły ( razem 160 zawodników)  ze wszystkich województw – wśród nich uczestnicy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi. Naszą jednostkę reprezentowali: Daniel Szleszyński , Piotr Racis oraz Dawid Płach.   Przez 3 dni […]

Read more

Rekrutacja „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” II cykl naboru

REKRUTACJA Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi prowadzi rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Głównym celem ww. projektu jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów. Adresatami będą osoby, które: ukończyły 18.

Read more

Cykl warsztatów dla uczestników OHP

            Młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi uczestniczyła w dwóch końcowych zajęciach (pt.:„Dopalacze” „Pozytywne przekierunkowanie”) cyklu edukacyjnych warsztatów poświęconych profilaktyce uzależnień. Materiał został opracowany i przedstawiony w sześciu  blokach tematycznych stanowiących jedną całość. Część 1. „Uzależnienie”, Część 2 „Pole minowe”, Część 3. „Trawa”, Część 4 „Amfetamina” Część 5. „Dopalacze”, Część 6.”Pozytywne przekierunkowanie”.             Zajęcia przeprowadził instruktor terapii uzależnień, […]

Read more
1 2 3 15